Seizoen 2024 - 2025

Einde seizoen in zicht

Het einde van het seizoen 2023 - 2024 is al bijna weer in zicht, de wedstrijden zijn afgelopen en dinsdag 11 juni is de laatste trainingsavond.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug met damesteams die te klein waren bij de start (en soms weer te groot bij het einde) van de competitie. De heren hadden door een dunne bezetting ook een zware eerste helft, maar herpakten zich goed in de tweede deel van het seizoen. 

Voor komend seizoen hebben we de teams behoorlijk kunnen versterken, zijn alle teams goed gevuld en kunnen we dus direct vanaf het begin beter meedoen. Met Ous hebben we een nieuwe trainer aangetrokken voor Dames 1 en de herenteams. Dethmar heeft aangeven dit jaar niet meer beschikbaar te zijn, we willen hem bedanken voor het trainen en coachen van afgelopen seizoen.

De recreantendames hebben met Theo nu ook een nieuwe trainer en dit voldoet aan beide kanten erg goed. Er wordt lekker fanatiek getraind en de sfeer is zeer goed volgens de dames :-)

De jeugd groeit ook langzaam onder leiding van Renas en Michiel. Inmiddels kan er zelfs al  nagedacht worden over een Meisjes B en een Meisjes A team. Hier mag nog wel wat bij om ook hier een goede bezetting te krijgen.

Nieuw seizoen

Inmiddels is de club weer hard doorgegroeid en zitten we op ongeveer 115 leden. Met 2 heren, 4 damesteams, 2 meisjesteams en 28 CMV jongens en meisjes zijn we eindelijk weer een grote club in de regio. Waar andere teams iedere keer weer teams inleveren, hebben wij nu voor het derde jaar op rij nieuwe teams kunnen inschrijven.

Uiteraard zijn wij als bestuur blij met deze ontwikkelingen, maar het brengt ook altijd lastige beslissingen met zich mee. Ook dit jaar ontkwamen we er niet aan om mensen teleur te stellen die niet in het gewenste team komen te spelen. 

 

Contributie

De afgelopen jaren hebben wij geen verhoging doorgevoerd in de contributie. Dit konden we doen omdat we er steeds meer leden bijkregen. Dit betekende echter wel dat we ook dit jaar weer hebben ingeteerd op onze reserves, dit kunnen en willen we niet blijven doen. Daarnaast zijn de kosten voor de huur van de overige kosten ook dit jaar weer behoorlijk gestegen. We ontkomen dus dit jaar helaas niet aan een verhoging van de contributie. Zodra we alle kosten inzichtelijk hebben en het definitieve aantal leden weten, gaan we een kostenberekening maken en zullen we de nieuwe tarieven gaan bekendmaken.

Komend seizoen gaan we wel onderscheid maken tussen trainende leden en (competitie) spelende leden. Ook hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

Trainingstijden / trainers

Doordat we pas op 15 juli van BV Sport te horen krijgen hoeveel zaalruimte we dit jaar gaan krijgen, zijn er nog veel onduidelijkheden over hoe laat jullie dit jaar kunnen trainen en wie de trainer gaat worden. Voor een aantal teams is de trainer al bekend, maar bij andere teams hangt het samen met de tijden, aangezien de meeste trainers ook zelf spelen en dus op dat tijdstip geen training kunnen geven. 

Voor de CMV jeugd zijn we nog druk op zoek naar een aantal train(st)ers die op vrijdagmiddag of op dinsdagmiddag training willen geven. Je krijgt goede begeleiding en je werkt met veel andere train(st)ers samen, zodat je niet iedere week training hoeft te geven en ook eenvoudig kunt ruilen als je een keer niet kunt.