Ivm het sluiten van de sporthal, is er de komende periode geen training mogelijk. 


Stasko Bestuur


Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur. Alle contactpersonen staan hier onder.

Emma Rijpstra

Voorzitter

info@stasko.nl
Telefoon: 058-8442163 

Marijke Dijkstra

Penningmeester

penningmeester@stasko.nl

Saskia de Boer

Algemeen bestuurslid
 

Johan Zandbergen

PR en Communicatie
Jeugdcoördinator

pr@stasko.nl