Aan en Afmelden


Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Eén verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgend jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden bij het secretariaat.