Contributie


Prijzen

€ 285,00 contributie en € 50,00 voor de spelerskaart voor Heren 1 (1,5 uur trainen)
€ 285,00 contributie en € 50,00 voor de spelerskaart voor Heren 2 (1,5 uur trainen)

€ 285,00 contributie en € 50,00 voor de spelerskaart voor Dames 1 (1,5 uur trainen)
€ 285,00 contributie en € 50,00 voor de spelerskaart voor Dames 2 (1,5 uur trainen)
€ 285,00 contributie en € 50,00 voor de spelerskaart voor Dames 3 (1,5 uur trainen)

€ 190,00 contributie voor de recreanten 

€ 170,00 contributie en € 40,00 voor de spelerskaart voor B jeugd
€ 120,00 contributie voor CMV jeugd

Korting

Korting op de contributiegelden wordt gegeven:

  • Als men tijdens het lopende seizoen lid wordt
  • Indien in een gezin meer dan twee leden lid zijn, ontvangt het derde lid 50% korting en de volgende gezinsleden 100% korting op de contributie. 
  • Bij bijzondere omstandigheden, dit is ter beoordeling aan het bestuur.

Rekeningnummer

Iban rekeningnummer vereniging: 

NL61 INGB 0000 0391 77 t.n.v. Volleybalvereniging Stasko te Stiens.

Bepalingen

Enkele belangrijke bepalingen uit het huishoudelijk reglement van de vereniging:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 verenigingsjaar.
  • Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgend jaar.
  • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden bij het secretariaat. Indien dit niet gebeurt wordt het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar gecontinueerd en is de gehele contributie over dat jaar verschuldigd.
  • Betaling van de contributiegelden wordt gedaan middels automatische incasso.
  • Betaling van de contributiegelden worden in 10 maandelijkse periodes geincaseerd.
  • Elke adreswijziging doorgeven aan het secretariaat.