Ivm het sluiten van de sporthal, is er de komende periode geen training mogelijk. 


Ereleden


5 ereleden

Momenteel telt onze vereniging 5 ereleden.

Dit zijn:

  • Rob Ruitenbeek
  • Wim Stolk
  • Piet Jansma
  • Dieuwke Rooks
  • Jos Terlouw