Seizoen 2023 - 2024

De eerste training start weer vanaf dinsdag 5 september

Laatste update

Vanaf dinsdag 5 september starten de trainingen weer voor alle teams.

We hebben Paul bereid gevonden om de training van de recreanten te verzorgen. Als er meer dan 12 spelers zijn of er zijn spelers die extra techniektraining willen, dan kunnen die bij D3 meetrainen, deze groep traint op dezelfde tijd.

Voor de CMV jeugd hebben Ingrid en Jildou van D1 aangegeven te willen helpen en hebben we Marte Vennema gevraagd. Marte heeft altijd in de jeugdteams van Stasko gespeeld en traint nu zelf bij vc058.

Jos is dit jaar beschikbaar om in te vallen als een trainer niet kan. Daarnaast zal Jos dit jaar weer een aantal keer de scheidsrechtercursus verzorgen, een aantal wedstrijden fluiten en dames 3 coachen :-)

Bijgewerkt: 26 augustus

Beachtoernooi

Op zaterdag 16 september hebben we een beachtoernooi georganiseerd met daarna een heerlijke BBQ. Hier willen we ook verschillende mensen in het zonnetje zetten die de afgelopen jaren actief betrokken zijn geweest bij Stasko. Zet deze datum alvast in je agenda en zorg dat je er bij bent. Deze dag is voor alle leden vanaf 12 jaar. We starten om 16:00 uur en hopen rond 22:00 uur af te ronden :-)

Aanmelden voor 1 september

Contributie

Ook dit jaar hoeven we geen verhoging door te voeren in de contributie. Door de groei in het aantal leden kunnen we de kosten (die wel omhoog zijn gegaan) verdelen over meer spelers.

Scheidsrechters

Ook dit jaar zullen de teams elkaar weer gaan fluiten. We hebben een wedstrijdschema op kunnen maken waarbij we rekening hebben gehouden met invallen bij een ander team en dat ieder team een ander fluit.

Trainers

Dames 1 | Dethmar
Dames 2 | Renas
Dames 3 | Johan

Heren 1 | Johan
Heren 2 | Johan

Recreanten | Paul

De CMV jeugd (6 - 12 jaar) | Tineke van der Heide, Reinata Mourik, Annarein Dijkhuis, Ingrid Zwart, Jildou Felkers en Marte Vennema.

Jeugd (13 - 18 jaar) | Renas

Trainingstijden

Door de groei die we het laatste jaar hebben meegemaakt (nu al ruim 90 leden) is het een hele uitdaging geweest om voor iedereen een geschikt tijdstip te vinden. We hebben op de dinsdagavond een extra veld kunnen krijgen en kunnen dus ook dit jaar weer iedereen een eigen plek bieden (alleen Heren 1 & 2 gaan samen trainen)

De jeugd (13-18 jaar) gaat nu op de dinsdagavond starten om 18:00 uur en alle seniorenteams starten om 19:00 of 20:30 uur.

De CMV jeugd (6-12 jaar) blijven gewoon op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:15. 

Wedstrijden

Inmiddels hebben we 6 teams die in de NeVoBo competitie spelen en daarnaast nog de recreanten in de dorpencompetitie en de CMV jeugd.

We zijn er in geslaagd om alle seniorenteams (2 heren en 3 dames) op 1 avond te laten spelen op 1 locatie. Op dit moment is dat nog 5 avonden in Stiens en 6 in St Anna parochie, maar hier zijn we nog mee bezig. We hopen dat dit sfeerverhogend zal zijn en dat we er weer een echte volleybalavond van kunnen maken op deze manier.