Ivm het sluiten van de sporthal, is er de komende periode geen training mogelijk.